Kvalita výuky v dějepise byla celkově na velmi dobré úrovni.

School can get boring at times. Why not cheer yourself up by playing casino games at http://www.casinorating.com.au. You could win tons of cash. Základy společenských věd,estetická výchova Plánování a příprava byla na vynikající úrovni. Personální,materiální a psychohygienické podmínky byly velmi dobré. Organizace práce byla účelná,použité metody a formy výuky měly vynikající úroveň. Motivace byla účinná…K prvnímu utkání jsme nastoupili proti

„Boskovskému výběru snů“, a  hned jsme dostali lekci –  nasázeli nám šest fíků. Také ovšem došlo na první křivdu od rozhodčího: když jeden hráč soupeřova mančaftu likvidačním zákrokem zastavil mou slibně se rozjíždějící akci, vůbec nezareagoval. Druhé utkání jsme odehráli proti další partičce z námi tak oblíbených Boskovic. Musím uznat, že hráli líp, ale kromě…Nesmí slevit nic z nároků

BIGY Letovice se nadále chce orientovat na klasickou výuku humanitních předmětů – cizí jazyky (AJ,NJ), klasický jazyk – latina – ve všech ročnících gymnázia, historii, společenské vědy a samozřejmě křesťanskou etiku jako výraz kontinuity evropského křesťanského vývoje. Pro rok 2000 a následující je před vedením školy tento základní úkol : ukotvit existenci gymnázia a současně…Růženka Vystavělová a Bára Nečasová

Letos se konala celostátní pěvecká soutěž. Naše zpěvačky se na tuto soutěž, která se uskutečňuje jednou za 3 roky,  připravovaly již od září. Pilně cvičily a trénovaly a také to bylo vidět!!! Z místního kola, které se konalo 7. 2. v Letovicích, postoupily všechny zpěvačky z I.A – Danka Chladilová, Růženka Vystavělová a Bára Nečasová….Dárcovství krve

After a long day at school, it is only fitting you find a way to unwind. Try your hand at casino games in Australian casino sites. V úterý dne 25.11.03 se naše třída zúčastnila dárcovství krve v nemocnici v Boskovicích. Na této akci jsme se domluvili s panem ředitelem, který tuto aktivitu podpořil i minulý…Pár slov o nás

    Původně Biskupské lyceum Letovice, nynější Biskupské gymnázium Letovice, jehož zřizovatelem je Biskupství v Brně, vzniklo v roce 1993 otevřením dvou tříd. Jeho prvním ředitelem se stal JUDr. Jan Královec, jenž jím zůstal dodnes. Každý začátek je těžký, a tak se ani naše škola nevyhla jistým obtížím, jako například nedostatku prostor, potopě, ale i nedůvěře…Duchovně orientační dny

Každým rokem se pro studenty I. a II. ročníku pořádají duchovně orientační dny ve Fryštáku. Tentokrát se pobyt konal o něco později než obvykle a to ve dnech od 23. – 26. 11. 2003. Jak již sám název napovídá cílem tohoto pobytu je lepší poznání sama sebe a sblížení s kolektivem. Hned na začátku jsme…Vítězný ročník se nakonec utkal v “ZÁPASE SNŮ” s týmem učitelů.

Ve volejbale bylo vítězství jednoznačnou záležitostí čtvrtého ročníku, který vyhrál nad učiteli 2:0 na sety. V kopané to již tak jednoznačné nebylo. I když druhý ročník střelil první gól, vzápětí se učitelům podařilo vyrovnat. Za několik minut se situace opakovala. Druhý ročník opět zvýšil skóre na 2:1 a učitelé srovnali stav na 2:2. Nakonec o…TANEČNÍ KURZ

Druhý ročník na našem gymnáziu má každoročně možnost přihlásit se do tanečních. Většina studentů nabídku využila a zúčastnila se začátečních kurzů. Jedná se o deset lekcí s jednou prodlouženou a závěrečným reprezentačním plesem. Tyto hodiny vedou manželé Pernicovi. První tanec, který jsme se naučili, byl waltz. Waltz je romantický a všem se velmi zalíbil, rychle…Přijímací řízení do 1.ročníku škol

Ve školním roce 95/96 bylo přijato do 1 třídy 1.ročníku 28 žáků a počet žáků BIGY činil necelých 90. ZŠ Tyršova uvolnila další kmenovou třídu, nicméně nadále trval stav, že jeden ročník byl trvale umístěn na SOŠ a SOU. Ve školním roce 96/97 nebyla na BIGY Letovice zahájena výuka v 1.ročníku, neboť žáci ZŠ zůstali…